Home » » ဘ၀ကို အရံႈးမေပး ပန္းခ်ီဆြဲၿပီး ဘ၀ကိုု ရပ္တည္ေနတဲ့ မသန္စြမ္း ပန္းခ်ီဆရာ တဦး အေၾကာင္း (ရုပ္/သံ)

ဘ၀ကို အရံႈးမေပး ပန္းခ်ီဆြဲၿပီး ဘ၀ကိုု ရပ္တည္ေနတဲ့ မသန္စြမ္း ပန္းခ်ီဆရာ တဦး အေၾကာင္း (ရုပ္/သံ)

Written By Thit Htoo Lwin on Wednesday, October 23, 2013 | 1:09 PM

ဘ၀ကို အရံႈးမေပး ပန္းခ်ီဆြဲၿပီး ဘ၀ကိုု ရပ္တည္ေနတဲ့ မသန္စြမ္း ပန္းခ်ီဆရာ တဦး အေၾကာင္း (ရုပ္/သံ)