Home » » ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန ့ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)၊ အမွတ္ (၆၃)

ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန ့ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)၊ အမွတ္ (၆၃)

Written By Thit Htoo Lwin on Sunday, December 29, 2013 | 4:06 PM

Snap Shot Vol 4 No 63 by Thit Htoo Lwin

ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန ့ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)၊ အမွတ္ (၆၃)